Plany zagospodarowania przestrzennego cd.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia "Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku" ...więcej inforomacji.

Memoriał im. Zbigniewa Żynisa 2018

 

Zdjęcie: Memoriał Żynisa 2018

   W dniach 8-9 września 2018 r., Słupski SALOS przy współpracy z Urzędem Morskim w Słupsku zorganizował VIII Międzynarodowy Memoriał im. Zbigniewa Żynisa, działacza społecznego, pasjonata sportu, naszego kolegi, byłego pracownika Urzędu Morskiego w Słupsku. Wzorem lat poprzednich również w tym roku rozegrano turniej koszykówki dziewcząt oraz piłki nożnej, w którym kolejny raz udział wzięła piłkarska reprezentacja Urzędu Morskiego w Słupsku. W części piłkarskiej rywalizowało pięć drużyn: SL Salos Słupsk, SC Polonia Hanower, Urząd Morski Słupsk, Przyjaciele Zbyszka oraz reprezentacja Nepalu złożona z zamieszkałych w Słupsku i okolicach przedstawicieli tej narodowości. Zespół Urzędu Morskiego po dwóch pechowych porażkach z zespołami Przyjaciół Zbyszka (1:2) i Polonii z Hanoweru (3:5) zanotował dwa wysokie zwycięstwa z Nepalem (11:0) i Słupskim Salosem (5:0) zajmując ostatecznie 4 miejsce w turnieju.
Piłkarskie zmagania były wspierane przez Pana Włodzimierza Kotuniaka – Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz licznie zgromadzonych kibiców, w tym naszych pracowników pragnących uczcić pamięć swojego kolegi Zbyszka.
Zwycięzcą memoriału została drużyna Polonii z Hanoweru, która otrzymała Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. Ostateczna kolejność w turnieju: 1. SC Polonia Hanower, 2. Salos Słupsk, 3. Przyjaciele Zbyszka, 4. Urząd Morski Słupsk, 5. Reprezentacja Nepalu. W drużynie Urzędu Morskiego w Słupsku zagrali: Jarosław Krasowski, Piotr Graff, Roman Bogdzia, Zdzisław Jarowski, Maciej Ciarka, Krzysztof Winiarski, Dariusz Stanczyk, Michał Wiśniewski, Mariusz Smutek.

Plany zagospodarowania przestrzennego

   Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 września 2018 r. Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia „Projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku” Projekt planu obejmuje morskie wody wewnętrzne w granicach portu morskiego w Ustce, Łebie i Rowach... Więcej informacji 

Parafina do przekazania

   Urząd Morski w Słupsku informuje, iż  w związku z zebraniem  substancji pochodzącej z morza , zidentyfikowanej na podstawie przeprowadzonych badań jako parafina nieodpłatnie przekaże ok.  10 800 kg przedmiotowej substancji. Substancja zdeponowana jest na terenach Urzędu Morskiego w Słupsku w trzech lokalizacjach tj. w m. Łeba, Rowy i Ustka. Jednocześnie informujemy, iż  Urząd Morski nie zapewnia  transportu substancji. Całkowity koszt przewozu leży po stronie odbierającego. Wnioski  o nieodpłatne przekazanie parafiny prosimy składać do Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku do dnia 17 września 2018.

Strona 3 z 35

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania i serwis informacyjny
tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010