Plany zagospodarowania przestrzennego cd.

Ogłoszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 5 czerwca 2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wew. w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku - dla poszczególnych lokalizacji ...więcej inforomacji.

II Usteckie zawody w wędkarstwie morskim

Zdjęcie: Zawody Wedkarskie 1 W dniu 19.05.2019r odbyły się „ II Usteckie zawody w wędkarstwie morskim „Rząd –Samorząd”. Organizatorem zawodów było miasto Ustka, Zarząd Portu Morskiego w Ustce oraz Centrum Wędkarstwa Morskiego w Ustce. W zawodach startowało 12 drużyn 5 osobowych w tym drużyna Urzędu Morskiego. W zawodach brali udział lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele ministerstw Rolnictwa, MSWiA, MON. W zawodach zwyciężyła drużyna z gminy Kobylnica, a drugie miejsce zajęła nasza drużyna. GRATULACJE !!!!

Prawa Pasażerów

Zdjęcie: Turniej Piłki 2019 1 Zgodnie z przepisami unijnymi przypominamy wszyskim pasażerom żeglugi morskiej i śródlądowej o ich prawach. Reszta dokumentów dotycząca praw pasażerów znajduje się na naszej stronie w dziale Żegluga > Przepisy portowe > Prawa Pasażerów

Informacje dot. Praw Pasażerów statków

Europejskie Prawa Pasażerów statków

Halowy turniej piłki nożnej

Zdjęcie: Turniej Piłki 2019 1 6 kwietnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Kultury w Dziwnowie odbył się turniej halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. W turnieju wzięło udział osiem drużyn, reprezentujących różne instytucje związane z branżą gospodarki morskiej. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

1. Akademia Morska w Szczecinie
2. Uniwersytet Morski w Gdynii
3. Urząd Morski w Szczecinie
4. Urząd Morski w Gdynii
5. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
6. Urząd Morski w Słupsku
7. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR
8. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Strona 2 z 38

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Meldunki lodoweDane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010