Przekazanie pojazdów

Przekazanie samochodów terenowych marki SSANGYONG ACTYON SPORTS W dniach 27 maja 2015 r. i 08.06.2015 r. w siedzibie pionu technicznego Urzędu Morskiego w Słupsku odbyło się komisyjne przekazanie na rzecz Urzędów Gminy w Postominie i Smołdzinie samochodów terenowych marki SSANGYONG ACTYON SPORTS na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.10.114.761). Pojazdy zostały określone jako zbędne dla potrzeb i działań Urzędu Morskiego w Słupsku i zakwalifikowane do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową.

Stronę przekazującą reprezentował Igor Strąk (Naczelnik Wydziału Gospodarczego, Zaopatrzenia i Transportu), Jarosław Michałek (Starszy Inspektor ds. Transportu), Roman Maciąg (Starszy Inspektor ds. Majątkowych). Z ramienia Urzędu Gminy Postomino odbioru pojazdu dokonał Piotr Grzejszczak, a z ramienia Urzędu Gminy Smołdzino odbioru pojazdu dokonał Wójt Gminy Smołdzino Arkadiusz Walach.

Urząd Gminy w Postominie zadeklarował, iż otrzymany pojazd będzie wykorzystywany przez całodobowe służby dyżurne w ramach działań ratowniczo gaśniczych. Natomiast Urząd Gminy w Smołdzinie otrzymany pojazd będzie wykorzystywał na bieżące potrzeby.

Strona 39 z 39

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

ePUAP

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010