Posiedzenie Rady Gospodarczej

Zdjęcie: Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Akademii Pomorskiej W dniu 22.10.b.r. w siedzibie COFELY EC w Słupsku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej przy Akademii Pomorskiej. Zaprezentowano miejską ciepłownię, jako źródło ekologicznego ciepła oraz dyskutowano na temat opłacalności inwestycji w tzw. zieloną energię.

Skład Rady został poszerzony o kolejne dwie firmy ze Słupska: „OptiNav” i „Kaliop”. Są to firmy informatyczne z obszaru „IT”. Aktualnie w skład Rady wchodzi 14 podmiotów, w tym Urząd Morski w Słupsku. W spotkaniu uczestniczyli także studenci pierwszego roku Akademii z kierunku fizyka techniczna.

Zakończenie prac w porcie Darłowo

P1170545m2 Urząd Morski w Słupsku zakończył realizację ostatniego etapu robót budowlanych w ramach projektu „Remont Nabrzeży Parkowego i Skarpowego w Porcie Darłowo”. Wykonano budowę ciągów komunikacyjnych w czterech lokalizacjach, łączących nabrzeża z drogą wojewódzką nr 205 a także remont Nabrzeża Postojowego II, które znajduje się pomiędzy nabrzeżami Parkowym i Skarpowym. 

W poprzednich etapach wyremontowano (wyłączone od lat z eksploatacji ze względu na stan techniczny) nabrzeża poprzez zabicie nowej ścianki szczelnej, wykonanie nowego oczepu wraz z nawierzchnią nabrzeża, wykonanie przyłączy energetycznych oraz sieci oświetleniowej i kanalizacji deszczowej wraz z separatorem frakcji ropopochodnych.Przy Nabrzeżu Skarpowym stary pomost drewniany został rozebrany, a w jego miejsce zamontowano pomosty pływające z infrastrukturą dla potrzeb cumowania jednostek. Przy Nabrzeżu Parkowym powstał slip, do wodowania jednostek. Kolejny etap stanowiły prace czerpalne, których celem było dostosowanie głębokości toru wodnego oraz kanału portowego do możliwości korzystania z nowo wyremontowanych nabrzeży.

W dniu 19.10.b.r. odbyła się prezentacja terenowa zrealizowanej inwestycji. Wartość całego projektu wynosi prawie 39 milionów złotych. Został on zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów  rybackich 2007-2013” (75% dofinansowania z UE, a 25% z budżetu Państwa). Instytucją wdrażającą projekt jest Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Gdyni. Po wielu latach wyłączenia 1397 metrów linii cumowniczej w pełni służyć będzie użytkownikom darłowskiego portu.

Świętowano w darłowskim porcie

Zdjęcie. Widok na budynek hali portowej Darłowo Zarząd Portu Morskiego Darłowo obchodzi jubileusz 15-lecia swojej działalności. Rada Miejska w Darłowie w październiku 1999 roku podjęła uchwałę o komunalizacji portu i powołaniu spółki prawa handlowego, jako podmiotu zarządzającego portem. Spółka została powołana w roku 2000.

Przez 15 lat w darłowskim porcie zaszły ogromne zmiany. Przede wszystkim zrealizowano wiele inwestycji około portowych na łączną kwotę ponad 130 mln złotych. Rok 2015 zapisze się w kronikach portowych jeszcze jednym znaczącym faktem. Będzie to rekordowy rok w przeładunkach. Szacuje się, że wskaźnik ten będzie na poziomie ok. 400 tys. ton. W dniu 9 października b.r. jubileusz świętowano w hali portowej w nowo wybudowanym basenie rybackim. Zarząd Portu przygotował liczne podziękowania dla instytucji i osób zaangażowanych w rozwój portu, na przestrzeni ostatnich 15 lat. Zaszczyt ten przypadł także dla Urzędu Morskiego w Słupsku.

Gaudeamus Igitur* w słupskich uczelniach

Zdjęcie: Przyjęcie nowych studentów na I rok studiów. W dniu 7.10.2015r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. W trakcie uroczystości miała miejsce immatrykulacja** studentów i doktorantów. Wręczone zostały także nagrody Rektora.

Wykład inauguracyjny pn. „Na co komu muzyka?. O niezwykłej sile dźwięków” wygłosiła prof. Monika Zytke. Kolejna inauguracja miała miejsce 9.10.2015r. w Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki.

Urząd Morski w Słupsku współpracuje ze słupskimi uczelniami na mocy porozumień od 2014 roku. M.in. Dyrektor Urzędu jest członkiem Rady Gospodarczej przy Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 *Gaudeamus Igitur - studencka pieśń śpiewana w czasie uroczystości akademickich.
**Immatrykulacja - akt przyjęcia w poczet studentów uczelni, a także uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów.

 

Strona 33 z 38

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Meldunki lodoweDane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010