Modernizacja przystani w Chłopach

Zdjęcie: Widok na przystań w Chłopach Zakończone zostały roboty budowlane w ramach projektu „Modernizacja morskiej przystani rybackiej w Chłopach” (Gmina Mielno). Urząd Morski w Słupsku realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Na przystani wykonano nową dalbę wyciągową, wymieniono urządzenia wyciągowe, wykonano nową trafostację, wybudowano molo do rozładunku ryb a także wyremontowano nawierzchnię przy boksach rybackich. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo „Hydrobud” z Ustronia Morskiego. Wartość całego projektu wynosi 5.210.242,00 zł.

Uroczystość w Kołobrzegu

Zdjęcie: Oddanie hołdu w 63 rocznicę śmierci komandora Stanisława Mieszkowskiego. W dniu 16 grudnia 2015r. w Kołobrzegu z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej odbyła się uroczystość w 63 rocznicę śmierci komandora Stanisława Mieszkowskiego, pierwszego kapitana Portu Kołobrzeg. Pod pomnikiem komandora – przy latarni morskiej – złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Urząd Morski w Słupsku podczas uroczystości reprezentował Kapitan Portu Kołobrzeg.

Komandor Mieszkowski w trakcie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku był ochotnikiem w 22 Pułku Piechoty. Podczas kampanii wrześniowej 1939 dowodził grupą kanonierek i ORP Generał Haller, następnie przebywał w niewoli niemieckiej. W 1952 roku został skazany na karę śmierci i rozstrzelany pod fałszywym zarzutem działalności szpiegowskiej, pośmiertnie zrehabilitowany.

29 sesja zgromadzenia IMO

Zdjęcie: Logo Międzynarodowej Organizacji Morskiej W dniach od 23 listopada do 2 grudnia b.r. w Londynie odbyła się 29 Sesja Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Zgromadzenie zatwierdziło Pana KITAC LIM z Korei Południowej na Sekretarza Generalnego IMO od 1 stycznia 2016r. Wybrano także członków Rady na kolejny okres 2 lat. Innymi tematami były sprawy finansów IMO, struktury wewnętrznej oraz planów pracy na kolejny dwuletni okres.

Wyniki tej części debaty zawarte zostały w rezolucji Zgromadzenia. Szczegółowy raport z sesji zostanie opracowany i przedłożony do zatwierdzenia dla Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W pierwszej części Sesji (23-27.11.b.r.) uczestniczył przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku kpt. ż.w. Tadeusz Wojtasik, Kapitan Portu Kołobrzeg.

Konferencja „Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”

Zdjęcie: p. Tomasz Bobin, dyrektor Urzędu Morskiego, prowadzi konferencję W dniu 7 grudnia b.r. Urząd Morski w Słupsku był organizatorem konferencji w ramach realizacji projektu "Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki", która odbyła się w Ustce. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy z Miasta i Gminy Ustka, Łeby oraz Starostwa Powiatowego w Słupsku i wykonawcy robót budowlanych.

Urząd Morski omówił założenia projektowe realizowanych robót budowlanych a przedstawiciele firm realizujących roboty budowlane poinformowali o procesie inwestycyjnym w Ustce, Rowach i Łebie. W dyskusji, która zawiązała się w trakcie spotkania podkreślono bardzo niekorzystne warunki pogodowe, które towarzyszyły wykonawcom robót w 2015 roku. Konkluzją spotkania było przedstawienie harmonogramu postępu prac, które zgodnie z informacjami wykonawców przesunie się na 2016 rok.

Strona 27 z 35

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania i serwis informacyjny
tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010