Cofnięte uprawnienia

CofnieteUprawnieniaTop

 

Podstawa prawa: art.72 ust.7 Ustawy o bezpieczeństwie morskim z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U.2018 poz.181)

 

Imię i Nazwisko

Cofnięty dokument (numer, data wydania, data ważności)

Data wygaśnięcia cofnięcia dokumentu

  Dariusz Olech

świadectwo starszego marynarza SUM-002180/2001 wydane 08 listopada 2001 roku
(w zakresie zajmowani a stanowiska kierownika jednostki)

 

14 marzec 2022 rok

świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego SUM-61-002180-00179/01 wydane 12 listopada 2001 roku
(w zakresie zajmowania stanowiska kierownika jednostki)

 

14 marzec 2022 rok

dyplom szypra 2 klasy rybołówstwa morskiego SUM-002180 wydany 01 lipca 2003 roku
(w zakresie zajmowania stanowiska kierownika jednostki)

 

14 marzec 2022 rok

dyplom szypra 2 klasy w żegludze krajowej SUM-002180/2013 wydany 01 lipca 2003
(w zakresie zajmowania stanowiska kierownika jednostki)

 

14 marzec 2022 rok

Stanisław Iwańczyk

SUM-54142-039744-867/2006 wydany 11 sierpnia 2006

09 maja 2021 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

ePUAP

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010