Cennik

Cennik - dokumenty

 Dokumenty Kwalifikacyjne

 

 1. Opłaty za dyplomy oficerskie i świadectwa marynarskie oraz ich duplikaty:
  1. Dyplom oficera statków morskich w żegludze międzynarodowej - 50 PLN
  2. Dyplom oficera statków morskich w żegludze krajowej - 30 PLN
  3. Dyplom pilota morskiego - 50 PLN
  4. Świadectwo marynarza - 30 PLN
  5. Potwierdzenie uznania - 50 PLN
  6. Świadectwo przeszkolenia - 20 PLN
  7. Przy wydaniu pierwszego duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego opłatę podwyższa się o 50% opłaty podstawowej za ten dokument. Przy wydawaniu kolejnego duplikatu opłatę podwyższa się o 100%.
 2. Opłaty za zezwolenie na zajmowanie stanowiska:
  1. Zezwolenie na zajmowanie stanowiska oficerskiego (art. VIII Konwencji STCW) - 40 PLN
  2. Zezwolenie na zajmowanie stanowiska marynarskiego - 20 PLN
  3. Zezwolenie na pełnienie czynności pilotowych w pilotażu pełnomorskim - 30 PLN
  4. Karta identyfikacyjna pilota pełnomorskiego - 40 PLN
  5. Szczególne uprawnienia pilotowe - 50 PLN
  6. Zezwolenie na pełnienie czynności pilotowych dla kapitana żeglugi śródlądowej na statkach żeglugi śródlądowej obcych bander na wodach administrowanych przez urząd morski - 200 PLN
 3. Opłaty za dyplomy oficerskie i świadectwa członków załóg jachtów komercyjnych oraz ich duplikaty:
  1. Świadectwo dla członka załogi jachtu komercyjnego - 30 PLN
  2. Dyplom oficera jachtu komercyjnego o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 30 PLN
  3. Dyplom oficera jachtu komercyjnego o pojemności brutto (GT) od 500 jednostek do 3000 jednostek - 50 PLN
  4. Przy wydaniu pierwszego duplikatu dokumentu kwalifikacyjnego opłatę podwyższa się o 50% opłaty podstawowej za ten dokument. Przy wydawaniu kolejnego duplikatu opłatę podwyższa się o 100%.
 4. Inne dokumenty:
  1. Za potwierdzenie autentyczności dokumentu - 5 PLN
  2. Za wydanie wyciągu pływania, sporządzonego dla innych celów niż potrzeby urzędu - 10 PLN
  3. Za wydanie zaświadczenia lub innego dokumentu niż wymienione wyżej - 10 PLN

 

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010