Agencje pośrednictwa pracy marynarzy

Informacja w sprawie wymagań dla agencji pośrednictwa pracy marynarzy zgodnie z Konwencją pracy na morzu.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przeprowadza obowiązkowe audyty agencji pośrednictwa pracy marynarzy w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.845) oraz Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1569)

Świadczenie usług pośrednictwa może nastąpić po pozytywnym audycie i uzyskaniu właściwego dla siedziby agencji dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach.

  • Wymagania dla agencji zawarte są w rozdziale 3 ustawy o pracy na morzu i rozporządzeniach wykonawczych.
  • Opłaty za przeprowadzenie audytów zawarte są a art. 18 pkt. 9 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu.
  • Opłata za wydanie dokumentu podana jest w art. 18 pkt. 10 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu.

Szczegółowe informacje: Leszek Skowroński – Główny Inspektor IBŻ tel.: +48 608 308 554