Opracowanie dokumentacji prygotowawczej dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno"

Urząd Morski w Słupsku na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) zawiadamia o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: "Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno""

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:

Stowarszyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
Terenowa Grupa Rzeczoznawców w Gdańsku
ul. T. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa


w wyniku oceny ofert Wykonawca uzyskał 100 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania, w tym
w kryterium: cena  - 60,00 pkt, doświadczenie kierownika projektu - 30,00 pkt, dodatkowa liczba odwiertów - 10,00 pkt.

Ofertę niepodlagającą odrzuceniu złożył ponadto następujący Wykonawcy:

Tracteble Engineering S.A.
ul. Duleby 5
70-833 Katowice

w wyniku oceny ofert Wykonawca uzyskał 66,04 pkt na 100 pkt możliwych do uzyskania, w tym
w kryterium: cena  - 26,04 pkt, doświadczenie kierownika projektu - 30,00 pkt, dodatkowa liczba odwiertów - 10,00 pkt.

 

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania i serwis informacyjny
tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010