Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”

Urząd Morski w Słupsku, al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Opracowanie dokumentacji przygotowawczej dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”

Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Morski w Słupsku, Al. Sienkiewicza 18, pokój nr 20 (I piętro, sekretariat)
do dnia 9 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało  przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 02-03-2018r. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 06-03-2018r. pod numerem 2018/S 045-098473.  Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Jednolity europejski dokument zamówienia (doc)
Załącznik nr 2: Jednolity europejski dokument zamówienia (pdf)
Załącznik nr 3: Wzór umowy
Załącznik nr 4: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 6: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 7: Informacja w zakresie grupy kapitałowej
Załącznik nr 8: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
Załącznik nr 9: Oświadczenie Wykopnawcy dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
Załącznik nr 10: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące opłacania podatków i opłat lokalnych

 

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22-03-2018r.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26-03-2018r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09-04-2018r.

Służby dyżurne

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustkarobocikiumsl.gov.pl

Słupsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-trafficrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

 

Dane do przelewów

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010