Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich

fundusze logo

 

Zaproszenie na 2. spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich

Dyrektor Urz臋du Morskiego w Gdyni, dzia艂aj膮c w imieniu Dyrektor贸w Urz臋d贸w Morskich w S艂upsku i w Szczecinie oraz w艂asnym, zaprasza na drugie spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich w skali 1:200 000 i prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Spotkanie odb臋dzie si臋 4 pa藕dziernika 2017r. o godzinie 9:30 w S艂upskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13B w S艂upsku.

Formularz rejestracji dost臋pny jest na stronie www.pzp-sk2.konfeo.com. Ze wzgl臋du na ograniczon膮 ilo艣膰 miejsc prosimy o mo偶liwie szybk膮 rejestracj臋. Liczy si臋 kolejno艣膰 zg艂osze艅. Szczeg贸艂y dotycz膮ce realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich dost臋pne s膮 na stronie internetowej Urz臋du Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl/?cat=274. Dokumentacja ta ma charakter roboczy i stanowi punkt wyj艣cia do dyskusji na spotkaniu konsultacyjnym oraz do dalszych prac planistycznych.

Za艂膮czniki:

殴r贸d艂o: UM w Gdyni

Og艂oszenie o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du wykazu uwag i wniosk贸w z艂o偶onych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z p贸藕n. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

Dyrektor Urz臋du Morskiego w Gdyni dzia艂aj膮c w imieniu Dyrektora Urz臋du Morskiego w S艂upsku, Dyrektora Urz臋du Morskiego w Szczecinie oraz w艂asnym podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du wykazu uwag i wniosk贸w z艂o偶onych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich.

Za艂膮czony do niniejszego og艂oszenia wykaz jest dost臋pny do publicznego wgl膮du r贸wnie偶 w Biuletynach Informacji Publicznej Urz臋d贸w Morskich w Gdyni, S艂upsku i Szczecinie. Z wykazem oraz tre艣ci膮 wniosk贸w wraz z opisem przedsi臋wzi臋cia, o kt贸rym mowa w art. 37f ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej mo偶na si臋 te偶 zapozna膰 w siedzibie Urz臋du Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr 130, od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach 8.00 鈥 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 0 58 355 34 37).

Wykaz b臋dzie dost臋pny do dnia wy艂o偶enia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich w skali 1 : 200 000 wraz z prognoz膮.

Z膮艂aczniki:

Og艂oszenie o przyst膮pieniu do sporz膮dzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich...

Og艂oszenie o przyst膮pieniu do sporz膮dzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich oraz prognozy oddzia艂ywania projektu ww. planu na 艣rodowisko w skali 1 : 200 000

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z p贸藕n. zmian.), zwanej dalej 鈥瀠staw膮 o obszarach morskich鈥 oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Dyrektor Urz臋du Morskiego w Gdyni dzia艂aj膮c w imieniu Dyrektora Urz臋du Morskiego w S艂upsku, Dyrektora Urz臋du Morskiego w Szczecinie oraz w艂asnym podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej 鈥瀙rojektem planu鈥 oraz prognozy oddzia艂ywania ww. projektu na 艣rodowisko.

Projekt planu obejmie obszary morskie, o kt贸rych mowa w ustawie o obszarach morskich, tj.:

  • wy艂膮czn膮 stref臋 ekonomiczn膮 wraz ze stref膮 przyleg艂膮,
  • morze terytorialne,
  • morskie wody wewn臋trzne przylegaj膮ce do morza terytorialnego po艂o偶one pomi臋dzy lini膮 podstawow膮 morza terytorialnego i lini膮 brzegu morskiego,
  • morskie wody wewn臋trzne Zatoki Gda艅skiej z wy艂膮czeniem w贸d port贸w okre艣lonych w art. 4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich.

Uwagi i wnioski do projektu planu mo偶na sk艂ada膰 w terminie do 3go pa藕dziernika 2016 r. :

Uwaga lub Wniosek powinien zawiera膰:

  • Oznaczenie wnioskodawcy (imi臋 i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
  • Tre艣膰 wniosku lub uwagi,
  • Opis obszaru, kt贸rego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz wsp贸艂rz臋dnych obszaru),
  • Uzasadnienie wniosku lub uwagi,
  • Opis przedsi臋wzi臋cia, o kt贸rym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich (w przypadku przedsi臋wzi臋cia mog膮cego znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko)

Uwagi i wnioski z艂o偶one doprojektu planu po up艂ywie terminu, o kt贸rym mowa powy偶ej mog膮 pozosta膰 bez rozpatrzenia. Organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk贸ww jest Dyrektor Urz臋du Morskiego w Gdyni.
Formularz do sk艂adania uwag i wniosk贸w oraz mapa obrazuj膮ca obszar projektu planu dost臋pne s膮 poni偶ej na tej stronie, oraz na stronach internetowych Urz臋d贸w Morskich w Szczecinie i Gdyni.

Dyrektor Urz臋du Morskiego w Gdyni prosi podmioty, kt贸re z艂o偶y艂y wniosek do planu w odpowiedzi na Obwieszczenie Dyrektor贸w Urz臋d贸w Morskichz dnia 15.11.2013 r. o informacje nt. aktualno艣ci z艂o偶onego wniosku.


Za艂膮czniki:

Studium uwarunkowa艅 zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich...

Na zlecenie Dyrektor贸w Urz臋d贸w Morskich w Szczecinie, S艂upsku i Gdyni zosta艂o opracowane "Studium uwarunkowa艅 zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich wraz z analizami przestrzennymi".

Stanowi ono dokument identyfikuj膮cy i analizuj膮cy uwarunkowania fizyczno-geograficzne, przestrzenne, prawne, gospodarcze, spo艂eczne i przyrodnicze dla potrzeb sporz膮dzenia planu/plan贸w zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich.

"Studium " nie ma (w zakresie prawnym) charakteru dokumentu takiego jak studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy, okre艣lone w ustawie z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Udziela si臋 zgody na wykorzystanie fragment贸w "Studium uwarunkowa艅 zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich wraz z analizami przestrzennymi" pod warunkiem podania 藕r贸d艂a ich pochodzenia. Publikacje zawieraj膮ce fragmenty "Studium" bez podania 藕r贸d艂a ich pochodzenia, b臋d膮 traktowane jako naruszenie prawa autorskiego.

 

DRUGIE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

25 listopada 2014r. odby艂o si臋 drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie "Studium uwarunkowa艅 zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich wraz z analizami przestrzennymi".

I ETAP REALIZACJI

W sierpniu 2014r. Instytut Morski w Gda艅sku - Wykonawca "Studium uwarunkowa艅 zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich wraz z analizami przestrzennymi", przekaza艂 Urz臋dom Morskim sprawozdanie z zebranych dost臋pnych danych w obszarze morskim oraz ich wst臋pn膮 analiz臋. Dokumentacja ta stanowi pierwszy Etap realizacji "Studium" i b臋dzie podlega膰 dalszemu opracowywaniu.

PIERWSZE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

15 lipca 2014r. odby艂o si臋 pierwsze spotkanie konsultacyjne dot. "Studium uwarunkowa艅 zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich wraz z analizami przestrzennymi". Studium opracowywane jest przez Instytut Morski w Gda艅sku na zlecenie Dyrektor贸w Urz臋d贸w Morskich. Dokument ten jest pierwszym etapem procesu planistycznego, kt贸rego celem jest sporz膮dzenie projektu "Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich".

Obwieszczenie Dyrektor贸w UM

15 listopada 2013r. zosta艂o opublikowane Obwieszczenie Dyrektor贸w Urz臋d贸w Morskich o przyst膮pieniu do procesu planistycznego, kt贸rego celem jest sporz膮dzenie projektu "Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszar贸w Morskich".

Zaproszenie na 2. spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich

S艂u偶by dy偶urne

Inspektorat Monitorowania
Ruchu Morskiego
tel/fax. (59) 814 62 04
imrm-ustkarobocikiumsl.gov.pl

S艂upsk Traffic Control
tel/fax. (059) 814 48 89
slupsk-trafficrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka
tel.(59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dar艂owo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ko艂obrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu 艁eba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Wykaz plac贸wek Urz臋du Morskiego w S艂upsku (xlsx, 13kB)

Sytuacja w portach

Meldunki lodowe

Dane kontaktowe

Siedziba g艂贸wna Urz臋du
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urz臋du
pon. - pi膮t. godz. 7.30-15.30

Oddzia艂 Dokument贸w 呕eglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- 艣wiadectwa z przeszkole艅
  tel. (+48 59) 8474 254
- ksi膮偶eczki 偶eglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumenty@umsl.gov.pl

Koordynator ds. medi贸w
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku przyjmuje interesant贸w w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w S艂upsku.

 

Dane do przelew贸w

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urz臋du Morskiego:
NBP O/Gda艅sk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty 偶eglarskie)

Konto do op艂at skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010