Dokumentacja uzbrojenia przebiegającego przez kanały portowe

Dokumentacja uzbrojenia w porcie: