Samodzielne Stanowisko do Spraw Prawnych

Kadra

Radca prawny:

 • Krzysztofa Gutowska
  tel. (0 59) 847-42-29
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

Samodzielne stanowisko do spraw prawnych obsadzane jest przez osobę z uprawnieniami radcy prawnego.

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw prawnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi prawnej Urzędu oraz nadzór nad wewnętrznym porządkiem prawnym,
 2. organizowanie i realizacja zastępstwa prawnego w postępowaniach: sądowym, administracyjnym, przed izbami morskimi oraz innymi organami orzekającymi,
 3. opracowywanie umów nietypowych oraz opiniowanie i korygowanie pod względem prawnym projektów umów typowych przygotowywanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu,
 4. prowadzenie rejestru parafowanych umów,
 5. udzielanie informacji o bieżących zmianach przepisów prawnych,
 6. udzielanie opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa dla potrzeb Urzędu,
 7. opiniowanie i ostateczna korekta pod względem prawnym zarządzeń, decyzji i zarządzeń porządkowych Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku oraz kierowanie ich – we współdziałaniu z IOD - do wydawców wojewódzkich dzienników urzędowych celem publikacji,
 8. sprawowanie nadzoru i koordynowanie czynności opracowywania projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz prowadzenie zbiorów wydanych aktów wewnętrznych,
 9. opiniowanie pod względem prawnym skierowanych do Urzędu projektów aktów prawnych,
 10. sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją sądową i administracyjną należności Urzędu,
 11. nadzór formalno-prawny nad prowadzonymi w Urzędzie postępowaniami administracyjnymi w sprawach o wymierzenie kar pieniężnych,
 12. sprawowanie nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w sprawach wniosków o udzielanie informacji publicznej,
 13. akceptowanie pod względem formalno-prawnym: kart stanowiska służbowego i zakresów obowiązków pracowników,
 14. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie udzielania zewnętrznej informacji,
 15. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Realizacja obsługi prawnej Urzędu może być powierzona zewnętrznej kancelarii prawnej. Zakres powierzonej obsługi i zasady jej wykonywania określa umowa.