Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Kadra

Starszy Inspektor realizujący funkcje publiczno-prawne::

 • Krzysztof Kowalski
  tel.: (0 59) 847-42-16
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje ogólne

Do zadań Stanowiska należy w szczególności:

 1.  ocena stanu zagrożenia pożarowego w świetle wymagań wynikających z obowiązujących przepisów,
 2. kwalifikowanie obszarów leśnych leżących w pasie technicznym do obowiązku opracowania planów obrony,
 3. ocena stanu zaopatrzenia wodnego placówek Urzędu do celów przeciwpożarowych,
 4. bieżące informowanie Dyrektora Urzędu o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 5. zgłaszanie wniosków w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej do projektowanych remontów obiektów Urzędu, zmian funkcji użytkowanych pomieszczeń oraz udział w tym zakresie w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju obiektów Urzędu,
 6. uzgadnianie z organami Państwowej Straży Pożarnej rozwiązań projektowych w odniesieniu do budynków Urzędu,
 7. udział w odbiorze i przekazywaniu do użytku obiektów wymienionych w pkt 5),
 8. prowadzenie planowanych i doraźnych inspekcji terenów i obiektów portowych, instalacji gaśniczych, dróg ewakuacyjnych, elementów systemów alarmowania o niebezpieczeństwie w obrębie granic administracyjnych morskich portów i przystani,
 9. prowadzenie stałej kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Urzędu, w tym: poprzez uczestnictwo w corocznych przeglądach stanu technicznego budynków oraz uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy zewnętrzne,
 10. określanie potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy i nadzór nad terminowością jego konserwacji i badania parametrów technicznych, oraz prowadzenie rozliczeń należności z tego tytułu,
 11. prowadzenie wstępnego i informacyjnego szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników Urzędu,
 12. stała współpraca z właściwymi terytorialnie organami Państwowej Straży Pożarnej,
 13. sporządzanie rocznej statystyki zdarzeń wymagających interwencji gaśniczej,
 14. wykonywanie innych zadań związanych z ochroną przeciwpożarową określonych w odrębnych przepisach prawnych.