Ochrona danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZ膭CE PRZETWARZANIA DANYCH

       Zgodnie z art. 13 Og贸lnego Rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
       (dalej "RODO") informujemy, 偶e:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urz臋du Morskiego z siedzib膮 w S艂upsku,

   al. Henryka Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Wies艂aw Gleba, email: iod @ umsl.gov.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w zwi膮zku z realizacj膮 obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zada艅 realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie:
 • ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego.

4. Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane innym podmiotom, kt贸re b臋d膮 je przetwarza艂y, w szczeg贸lno艣ci:

 • organom pa艅stwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa, celem wykonania ci膮偶膮cych na nas obowi膮zk贸w,
 • podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 pocztow膮 lub kuriersk膮,
 • bankom, w przypadku konieczno艣ci prowadzenia rozlicze艅,
 • podmiotom wspieraj膮cym prac臋 Urz臋du na zasadzie zleconych us艂ug i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane b臋d膮 przez okres niezb臋dny do realizacji celu dla jakiego zosta艂y zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okre艣lonymi przez ustaw臋 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustaw臋 z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz贸w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiw贸w zak艂adowych.

6. Zgodnie z RODO przys艂uguje Pani/Panu:

 • prawo dost臋pu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usuni臋cia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nast臋puje w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku wynikaj膮cego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne, brak podania danych uniemo偶liwi za艂atwienie Pani/Pana sprawy.

 

S艂u偶by dy偶urne

VTS 艁awica S艂upska

Obszar dzia艂ania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dar艂owo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ko艂obrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu 艁eba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu D藕wirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Plac贸wki Urz臋du Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba g艂贸wna Urz臋du
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urz臋du
pon. - pi膮t. godz. 7.30-15.30

Oddzia艂 Dokument贸w 呕eglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- 艣wiadectwa z przeszkole艅
  tel. (+48 59) 8474 254
- ksi膮偶eczki 偶eglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. medi贸w
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku przyjmuje interesant贸w w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w S艂upsku.

ePUAP

 

Dane do przelew贸w

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urz臋du Morskiego:
NBP O/Gda艅sk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty 偶eglarskie)

Konto do op艂at skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010