Prawa pasa偶er贸w

Prawa pasa偶er贸w

 Prawa pasa偶er贸w podr贸偶uj膮cych drog膮 morsk膮 i wodn膮 艣r贸dl膮dow膮

Prawa pasa偶er贸w

 

Do rozpatrywania skarg z terenu dzia艂ania Dyrektora Urz臋du Morskiego w S艂upsku wyznaczony zosta艂 Dyrektor Urz臋du Morskiego w Szczecinie

 

Sprawozdanie 2016

 

Na obszarze Urz臋du Morskiego w S艂upsku nadal operuje jeden konwencyjny statek pasa偶erski m/s 鈥濲antar鈥 IMO 8418708, tona偶 brutto 572, maksymalna ilo艣膰 pasa偶er贸w 288.        

W celu zapewnienia pasa偶erom dost臋pu do informacji przed i w czasie podr贸偶y, a w tym informacji na temat ceny biletu, warunk贸w przewozu oraz innych informacji, ustalono nast臋puj膮ce mechanizmy:

1.       Informacja ustna w biurze armatora

2.       Informacja internetowa

3.       Foldery, broszury

4.       Tablice informacyjne w biurze i na statku.

Dost臋pne s膮 r贸wnie偶 informacje na wniosek pasa偶er贸w telefoniczne lub e- mailowe.

Zapewniono pasa偶erom informacje na temat warunk贸w dost臋pu do transportu dla os贸b niepe艂nosprawnych oraz os贸b o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej. Informacje zamieszczono w opublikowanym regulaminie przewoz贸w.

W przypadku odwo艂ania lub op贸藕nienia, pasa偶erowie informowani s膮 o fakcie co najmniej 30 minut lub wcze艣niej po planowanym czasie odjazdu poprzez telefon, SMS, rozg艂o艣ni臋 statkow膮.

Pasa偶erowie s膮 regularnie informowani o wszystkich okoliczno艣ciach w okresie op贸藕nienia.

W przypadku op贸藕nienia lub odwo艂ania rejsu, w celu zapewnienia pasa偶erom informacji o alternatywnych us艂ugach, w tym us艂ugach dost臋pnych za po艣rednictwem innych przewo藕nik贸w. Informacji  udziela si臋 w biurze Ko艂obrzeskiej 呕eglugi Pasa偶erskiej (biurze  armatora).

W celu informowania pasa偶er贸w o ich prawach wynikaj膮cych z Rozporz膮dzenia UE 1177/2010, informacj臋 zamieszczono na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych w biurze armatora i na statku.

Mechanizm rozpatrywania skarg pasa偶er贸w, gdy ich prawa wynikaj膮ce z ustawodawstwa  zosta艂y naruszone, zawarty zosta艂 w zosta艂 w Regulaminie Przewoz贸w. Informacje na temat skarg s膮 dost臋pne w biurze podczas zakupu biletu oraz od cz艂onk贸w za艂ogi statku, z kt贸rymi przeprowadza si臋 rozmow臋 na ten temat przed zamustrowaniem.

Pasa偶erowie otrzymuj膮 informacj臋 o mo偶liwo艣ci z艂o偶enia skargi. Informacje dla pasa偶er贸w o prawie do odwo艂ania si臋 od sposobu rozpatrzenia skargi do w艂a艣ciwego Urz臋du Morskiego jako drugiej instancji zawarto w Regulaminie Przewoz贸w.

W przypadku przewoz贸w pasa偶erskich odwo艂anych lub op贸藕nionych o wi臋cej ni偶 90 minut, oferuje si臋 wyb贸r pomi臋dzy zmian膮 trasy w mo偶liwie najkr贸tszym czasie bez dodatkowych koszt贸w lub zwrotem ceny biletu (p艂atne w ca艂o艣ci w ci膮gu 7 dni). W przypadku trasy alternatywnej, dokonano ustale艅 z innymi przewo藕nikami poprzez wymian臋 rozk艂ad贸w rejs贸w, mo偶liwo艣膰 nabycia bilet贸w online.

Proporcjonalnie do d艂ugo艣ci op贸藕nienia zapewnia si臋 przek膮ski, posi艂ki, napoje. W przypadku d艂u偶szego op贸藕nienia zapewnia si臋 zakwaterowanie na pok艂adzie statku lub na l膮dzie (max.80 ero za noc).

W przypadku d艂u偶szego op贸藕nienia, pasa偶erowie s膮 powiadamiani o ich prawie do odszkodowania w wysoko艣ci 25 % i 50 % ceny biletu zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 19 Rozporz膮dzenia P. E. i Rady (UE) nr 1177/2010.

Aby zapewni膰 pasa偶erom wyp艂acenie nale偶nego im odszkodowania, stosuje si臋 wyp艂at臋 got贸wki lub przelew.

Przy szczeg贸lnych potrzebach udzielenia pomocy, doradza si臋 zaj臋cie odpowiedniego miejsca oraz inne porady stosowne do sytuacji.

Na statku, zastosowane oznakowanie spe艂nia potrzeby os贸b niepe艂nosprawnych. Przy wsiadaniu, wysiadaniu oraz na ca艂ej trasie, osobom o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej udziela si臋 bezp艂atnej.

Osoba towarzysz膮ca osobie niepe艂nosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej przewo偶ona jest bezp艂atnie. Nie ma wymogu wcze艣niejszego powiadamiania o potrzebie udzielania pomocy dla os贸b niepe艂nosprawnych i os贸b o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej. Dla os贸b w/w oferuje si臋 mo偶liwo艣膰 powiadamiania  o potrzebie udzielania pomocy w formie elektronicznej lub SMS em. Dla pasa偶er贸w wymagaj膮cych szczeg贸lnej pomocy, punktami informacyjnymi s膮 biuro oraz ka偶dy cz艂onek za艂ogi. Psy przewodniki oraz psy asystuj膮ce przewo偶one s膮 bez 偶adnych warunk贸w i bezp艂atnie.

Korzystanie ze wszystkich urz膮dze艅 mobilnych jest bezp艂atne.

W przypadku gdy sprz臋t potrzebny do poruszania si臋 osobom niepe艂nosprawnym zosta艂 zgubiony lub uszkodzony, osoba ma prawo do odszkodowania zgodnie z Regulaminem Przewoz贸w Zagranicznych. W przypadku utraty lub uszkodzenia sprz臋tu do poruszania si臋, nie zapewnia si臋 dostarczenia tymczasowego sprz臋tu zast臋pczego.

Osobom niepe艂nosprawnym i osobom o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej zapewnia si臋 pomoc w planowaniu alternatywnego transportu (w przypadku odmowy przyj臋cia na pok艂ad ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa, nieodpowiedniej infrastruktury, niezb臋dnego wyposa偶enia) poprzez porad臋 w biurze armatora.

Zapewnia si臋 szkolenia i instrukta偶 dla personelu l膮dowego oraz za艂ogi statku w zakresie niepe艂nosprawno艣ci pasa偶er贸w. Szkolenia doskonal膮ce dla pracownik贸w odbywaj膮 si臋 raz w roku. Dla nowego pracownika 鈥 szkolenie zapoznawcze.

Liczba przewiezionych pasa偶er贸w:

Od    01.01.2015 do 31.12.2015         13 500 pasa偶er贸w

Od 01.01.2016 do 31.12.2016              14 500 pasa偶er贸w

W okresie obj臋tym sprawozdaniem skarg nie by艂o. Nie by艂o r贸wnie偶 przypadku odmowy pasa偶erowi niepe艂nosprawnemu lub pasa偶erowi o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej przyj臋cia na pok艂ad ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa (nieodpowiedniego lub niedostatecznego projektu infrastruktury, brak odpowiedniego sprz臋tu).

Dnia 18 sierpnia 2016 r, inspektor Bezpiecze艅stwa 呕eglugi Urz臋du Morskiego w S艂upsku odby艂 rejs kontrolny na statku 鈥濲antar鈥 na trasie Ko艂obrzeg 鈥 Nexo 鈥 Ko艂obrzeg pod k膮tem przestrzegania Rozporz膮dzenia P.E. i Rady (UE) nr 1177/2010. Wynik kontroli pozytywny. Uwag brak.

W celu wprowadzenia rozporz膮dzenia w 偶ycie, armator zosta艂 uprzedzony o konieczno艣ci uwzgl臋dnienia w/w rozporz膮dzenia w swoich przepisach. Przes艂ano armatorowi tre艣膰 Rozporz膮dzenia. Wykonanie powy偶szego sprawdzane jest podczas audyt贸w ISM biura i statku.

Ostatnie audyty:                                                    

Biuro 25.05.2016 r.

Statek   11.09.2015 r.

 

Starszy Inspektor Bezpiecze艅stwa 呕eglugi

Andrzej Walas

Sprawozdanie 2015

Sprawozdanie dotyczy statku 鈥濲antar鈥 jedynego pasa偶erskiego statku konwencyjnego   na obszarze Urz臋du Morskiego w S艂upsku .

- w celu zapewnienia pasa偶erom dost臋pu do informacji przed i w czasie podr贸偶y, w tym     informacji na temat ceny biletu, warunk贸w przewozu oraz innych, ustalono nast臋puj膮ce mechanizmy:

1. informacja ustna w biurze

2. informacja internetowa

3. foldery, broszury

4.tablice informacyjne w biurze i na statku

Dost臋pne s膮 r贸wnie偶 informacje na wniosek pasa偶er贸w telefoniczne lub e-mailowe.

Zapewniono pasa偶erom informacje na temat warunk贸w dost臋pu do transportu dla os贸b niepe艂nosprawnych oraz os贸b o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej, Informacje zamieszczono w opublikowanym regulaminie przewoz贸w.

W przypadku odwo艂ania lub op贸藕nienia, pasa偶erowie informowani s膮 o fakcie co najmniej 30 minut lub wcze艣niej po planowanym czasie odjazdu poprzez telefon, SMS, rozg艂o艣ni臋 statkow膮.

Pasa偶erowie s膮 regularnie informowani o wszystkich okoliczno艣ciach w okresie op贸藕nienia.

W przypadku op贸藕nienia lub odwo艂ania rejsu, w celu zapewnienia pasa偶erom informacji o alternatywnych us艂ugach, w tym us艂ugach dost臋pnych za po艣rednictwem innych przewo藕nik贸w, informacji udziela si臋 w biurze Ko艂obrzeskiej 呕eglugi Pasa偶erskiej (biurze armatora)

W celu informowania pasa偶er贸w o ich prawach wynikaj膮cych z Rozporz膮dzenia UE 1177/2010, informacj臋 zamieszczono na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych w biurze armatora i na statku.

Mechanizm rozpatrywania skarg pasa偶er贸w, gdy ich prawo wynikaj膮ce z ustawodawstwa zosta艂y naruszone zosta艂 zawarty w Regulaminie Przewoz贸w. Informacje na temat skarg s膮 dost臋pne w biurze podczas zakupu biletu oraz od cz艂onk贸w za艂ogi statku, z kt贸rymi przeprowadza si臋 rozmow臋 na ten temat przed zamustrowaniem.

Pasa偶erowie otrzymuj膮 informacj臋 o mo偶liwo艣ci z艂o偶enia skargi. Informacje dla pasa偶er贸w o prawie do odwo艂ania si臋 od sposobu rozpatrzenia skargi do w艂a艣ciwego Urz臋du Morskiego jako drugiej instancji zawarto w Regulaminie Przewoz贸w.

W przypadku przewoz贸w pasa偶erskich odwo艂anych lub op贸藕nionych o wi臋cej ni偶   90 minut oferuje si臋 wyb贸r pomi臋dzy zmian膮 trasy w mo偶liwie najkr贸tszym czasie bez dodatkowych koszt贸w lub zwrotem ceny biletu (p艂atne w ca艂o艣ci w ci膮gu 7 dni). W przypadku trasy alternatywnej, dokonano ustale艅 z innymi przewo藕nikami poprzez wymian臋 rozk艂ad贸w rejs贸w, mo偶liwo艣ci nabycia bilet贸w on line.

Proporcjonalnie do d艂ugo艣ci op贸藕nienia zapewnia si臋 przek膮ski, posi艂ki, napoje.

W przypadku d艂u偶szego op贸藕nienia zapewnia si臋 zakwaterowanie na pok艂adzie statku lub na l膮dzie (max. 80 euro za noc).

W przypadku du偶ego op贸藕nienia, pasa偶erowie s膮 powiadamiani o ich prawie do odszkodowania w wysoko艣ci 25% i 50% ceny biletu zgodnie z kryteriami wymienionymi w art.19 Rozporz膮dzenia P.E. i Rady (UE) nr 1177/2010.

Aby zapewni膰 pasa偶erom wyp艂acenie nale偶nego im odszkodowania, stosuje si臋 wyp艂at臋 got贸wki lub przelew.

Przy szczeg贸lnych potrzebach udzielenia pomocy, doradza si臋 zaj臋cie odpowiedniego miejsca oraz inne porady stosowne do sytuacji.

Na statku oraz w terminalu portowym w Dar艂owie zastosowane oznakowanie spe艂nia potrzeby os贸b niepe艂nosprawnych. W Ko艂obrzegu brak terminalu.

Przy wsiadaniu, wysiadaniu oraz na ca艂ej trasie, osobom niepe艂nosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej, udziela si臋 bezp艂atnej pomocy.

Osoba towarzysz膮ca osobie niepe艂nosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej przewo偶ona jest bezp艂atnie.

Nie ma wymogu wcze艣niejszego powiadamiania o potrzebie udzielania pomocy dla os贸b niepe艂nosprawnych i os贸b o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej. Dla os贸b w/w oferuje si臋 mo偶liwo艣膰 powiadamiania o potrzebie udzielenia pomocy w formie elektronicznej lub SMS 鈥 em.

Dla pasa偶er贸w wymagaj膮cych szczeg贸lnej pomocy, punktami informacyjnymi s膮 : biuro oraz ka偶dy cz艂onek za艂ogi.

Psy przewodniki oraz psy asystuj膮ce przewo偶one s膮 bez 偶adnych warunk贸w i bezp艂atnie.

Korzystanie ze wszystkich urz膮dze艅 mobilnych jest bezp艂atne.

W przypadku gdy sprz臋t potrzebny do poruszania si臋 osobom niepe艂nosprawnym zosta艂 zgubiony lub uszkodzony, osoba ma prawo do odszkodowania zgodnie z Regulaminem Przewoz贸w Zagranicznych.

W przypadku utraty lub uszkodzenia sprz臋tu do poruszania si臋, nie zapewnia si臋 dostarczenia tymczasowego sprz臋tu zast臋pczego.

Osobom niepe艂nosprawnym i osobom o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej zapewnia si臋 pomoc w planowaniu alternatywnego transportu ( w przypadku odmowy przyj臋cia na pok艂ad ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa, nieodpowiedniej infrastruktury, niezb臋dnego wyposa偶enia) poprzez porad臋 w biurze armatora.

Zapewnia si臋 szkolenia i instrukta偶 dla personelu l膮dowego oraz za艂ogi statku w zakresie niepe艂nosprawno艣ci pasa偶er贸w. Szkolenia doskonal膮ce dla pracownik贸w odbywaj膮 si臋 raz w roku lub dla nowego pracownika 鈥 szkolenie zapoznawcze.

           W okresie 18.12.2012 do 31.12.2012 liczba pasa偶er贸w 0

           W okresie 01.01.2013 do 31.12.2013 liczba pasa偶er贸w 16 500

           W okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 liczba pasa偶er贸w 15 000

Skarg nie by艂o.

Nie by艂o przypadku odmowy pasa偶erowi niepe艂nosprawnemu lub pasa偶erowi o ograniczonej sprawno艣ci ruchowej przyj臋cia na pok艂ad ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa

(nieodpowiedniego lub niedostatecznego projektu infrastruktury, brak odpowiedniego sprz臋tu).

Dnia 11 sierpnia 2015 r. inspektor Bezpiecze艅stwa 呕eglugi Urz臋du Morskiego w S艂upsku odby艂 rejs kontrolny na statku 鈥濲antar鈥 na trasie Ko艂obrzeg 鈥 Nexo 鈥 Ko艂obrzeg

pod k膮tem Rozporz膮dzenia P.E. i Rady (UE) nr 1177/2010. Wynik kontroli pozytywny, bez uwag.

W celu wprowadzenia rozporz膮dzenia 1177/2010 w 偶ycie, armator zosta艂 uprzedzony o konieczno艣ci uwzgl臋dnienia w/w rozporz膮dzenia w swoich przepisach. Przes艂ano armatorowi tre艣膰 Rozporz膮dzenia. Wykonanie powy偶szego sprawdzono podczas audytu biura i statku.

 

Starszy Inspektor Bezpiecze艅stwa 呕eglugi

Andrzej Walas

Sprawozdania zgodnie z Artyku艂em 26 rozporz膮dzenia 1177/2010

S艂u偶by dy偶urne

VTS 艁awica S艂upska

Obszar dzia艂ania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dar艂owo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ko艂obrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu 艁eba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu D藕wirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Plac贸wki Urz臋du Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba g艂贸wna Urz臋du
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 S艂upsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urz臋du
pon. - pi膮t. godz. 7.30-15.30

Oddzia艂 Dokument贸w 呕eglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- 艣wiadectwa z przeszkole艅
  tel. (+48 59) 8474 254
- ksi膮偶eczki 偶eglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. medi贸w
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urz臋du Morskiego w S艂upsku przyjmuje interesant贸w w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w S艂upsku.

ePUAP

 

Dane do przelew贸w

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urz臋du Morskiego:
NBP O/Gda艅sk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty 偶eglarskie)

Konto do op艂at skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010