Zagospodarowanie przestrzenne w Łebie, Rowach i Ustce - aktualizacja

Informujemy że zamieściliśmy aktualne pliki dotyczącę poniższego spotkania. Pliki są do pobrania na podstronie dotyczącej Zagospodarowania przestrzennego - link poniżej

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku zaprasza na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania „Projektów planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich – wody wewnętrzne portów w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku”.
Spotkanie odbędzie się 10 lipca 2019 r. o godzinie 8.30 w Hotelu Grand Lubicz w Ustce, ul. Wczasowa 4, i będzie dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych portów morskich w Łebie, Rowach i Ustce.
Na spotkaniu zostaną zaprezentowane między innymi zebrane dane planistyczne oraz koncepcje planów zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych wskazanych portów.
Formularz potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku w zakładce Urząd/Zagospodarowanie obszarów morskich .
Potwierdzenie uczestnictwa należy przesyłać do dnia 5 lipca 2019 r. na adres planyporty @ umsl.gov.pl lub faksem 59 848 19 90 w.43. Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Szczegóły dotyczące realizacji projektów planów zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych portów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku

http://www.umsl.gov.pl/index.php/urzad/zagospodarowanie-obszarow-morskich

UWAGA !!! Zmianie uległo miejsce spotkania

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

ePUAP

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010