Wytyczne dot. przedłużenia ważności morskich dokumentów - w okresie pandemii

 

   W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz działaniami mającymi na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie Polski oraz innych państw, oraz
Uwzględniając problemy związane z czasowymi ograniczeniami funkcjonowania jednostek oświaty, w tym morskich jednostek edukacyjnych, a także tymczasowymi ograniczeniami w przemieszczaniu się obywateli, oraz
Mając na uwadze znaczące utrudnienia odnawiania dyplomów, i świadectw przeszkolenia przez marynarzy, a także świadectw zdrowia, oraz kierując się wytycznymi określonymi w piśmie okólnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej
Nr 4204/Add.5 z dnia 17 marca 2020 r. dotyczącego wytycznych w zakresie certyfikacji marynarzy, oraz biorąc pod uwagę wyjątkowe i nadzwyczajne okoliczności,
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wprowadza następujące wytyczne dla marynarzy, armatorów oraz urzędów morskich, a także do wiadomości administracji innych państw i służb kontrolnych.

 

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w obszarze kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku – porty morskie Darłowo, Kołobrzeg, Dźwirzyno, zwanego dalej „projektem planu”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

   Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu wraz z prognozą ooś odbędzie się dnia 16 kwietnia 2020r. w Hotelu Apollo w Darłowie, ul. Kąpielowa 11 Darłówko Wschodnie. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku.

Szczegóły dotyczące realizacji projektów planów zagospodarowania przestrzennego wód wewnętrznych portów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Słupsku

http://www.umsl.gov.pl/index.php/urzad/zagospodarowanie-obszarow-morskich

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Morskiego w Słupsku

Z dniem 16.03.2020r. do odwołania, Klienci pragnąc skorzystać z usług Urzędu proszeni są o wcześniejsze zaawizowanie swojej sprawy telefonicznie, telefony kontaktowe dostępne na stronach internetowych UMSL. Wpłaty powinny być realizowane poprzez internet lub bezpośrednio w jednostkach bankowych. Przypominamy, że istnieje możliwość kontaktu z Urzędem w formie:

 • telefonicznej
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej
 • przez skrzynkę ePUAP

Dane teleadresowe sekretariatów Urzędu Morskiego w Słupsku:
Sekretariat Urzędu Morskiego:

 • 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 18
 • tel. (059) 847 42 56, 847 42 57
 • fax (059) 847 42 55
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adresy skrzynek ePUAP: /le18y9mt4o/SkrytkaESP; /le18y9mt4o/skrytka

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Technicznych:

 • tel. (059) 848 19 90, 848 19 91, 848 19 93
 • fax (059) 848 19 90 wew. 43
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Przejście dotychczasowego pracodawcy – Urzędu Morskiego w Słupsku na nowego pracodawcę – Urząd Morski w Gdyni

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 231 § 3 Kodeksu pracy Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku i Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informują, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. nastąpi przejście dotychczasowego pracodawcy – Urzędu Morskiego w Słupsku na nowego pracodawcę – Urząd Morski w Gdyni w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku (Dz.U. poz. 91).

Załączniki:

1. Pismo

Strona 1 z 40

Służby dyżurne

VTS Ławica Słupska

Obszar działania

Serwis informacyjny

tel.  (59) 814 48 89
fax. (59) 814 62 04 
vtslawicarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Ustka

tel. (59) 814 45 33
vtsustkarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Darłowo
tel. (94) 340 68 40
vtsdarloworobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Kołobrzeg
tel. (94) 352 27 99
vtskolobrzegrobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Łeba
tel. (59) 866 15 30
vtslebarobocikiumsl.gov.pl

Bosmanat Portu Dźwirzyno
tel. (94) 358 54 23
vtsdzwirzynorobocikiumsl.gov.pl

Placówki Urzędu Morskiego (xlsx, 13kB)


Sytuacja w portach

Meldunki Lodowe

 

Dane kontaktowe

Siedziba główna Urzędu
Al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 847 42 56, 847 42 57,
fax.: (+48 59) 847 42 55.
e-mail: sekretariatrobocikiumsl.gov.pl

Pion techniczny
ul. Niemcewicza 15A,76-200 Słupsk,
tel.: (+48 59) 848 19 90, 848 19 91,
fax.: (+48 59) 848 19 90 wew. 43.
e-mail: sekretariat-dtrobocikiumsl.gov.pl

Godziny pracy Urzędu
pon. - piąt. godz. 7.30-15.30

Oddział Dokumentów Żeglarskich i Kwalifikacyjnych
pon.-pt. 8-14

- dokumenty kwalifikacyjne
  tel. (+48 59) 8474 263
- świadectwa z przeszkoleń
  tel. (+48 59) 8474 254
- książeczki żeglarskie
  tel. (+48 59) 8474 213
e-mail: dokumentyrobocikiumsl.gov.pl

Koordynator ds. mediów
tel.: (+48 59) 848 19 90 w.41,
tel. kom.: 784 125 312.
e-mail: awosrobocikiumsl.gov.pl

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 12.00 - 15.00 przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku.

ePUAP

 

Dane do przelewów

Kasa czynna pn-pt w godzinach:

od 08:30 do 10:30
od 11:30 do 15:00

NIP UM: 839-000-84-32

Konto Urzędu Morskiego:
NBP O/Gdańsk,
nr 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000
(dokumenty żeglarskie)

Konto do opłat skarbowych:
mBank S.A,
nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010